Rettegett Iván tömeges kivégzést rendelt el Moszkvában

442 éve, 1570. július 25-én IV. (Rettegett) Iván tömegkivégzést rendelt el Moszkvában. A kivégzéseknek áldozatául estek a cár legbizalmasabb tanácsadói, diplomaták és tisztviselők is. Célja a nemesek hatalmának megtörése volt. IV. Iván kormányzását brutális kegyetlenség és szigor jellemezte, kortársai ezért nevezték “Rettegettnek”. Belpolitikája az ősi orosz nemesség leszármazottai, a hatalmuktól megfosztott bojárok ellen irányult, akiknek birtokai nagy részét kisajátította. Létrehozta a központilag irányított orosz birodalom alapjait (egységes törvénykönyvet adott ki, megszervezte az állandó katonaságot). Uralma alatt indult meg Oroszország szibériai terjeszkedése is.
Forrás: ezenanapon.hu