A padisah nyomában – ismeretlen oszmán települést találtak Szigetvár határában

Szenzációs bejelentés hangzott el szeptember 20-án, múlt hét pénteken,a Szigetvári Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott zártkörű nemzetközi sajtótájékoztatón, ahol a Szulejmán szultán szigetvári tartózkodását és temetkezési helyét kutató multidiszciplináris kutatócsoport eddig elért eredményeit ismertették. A The Explorer magazin – amely a hazai sajtóban először közölt átfogó anyagot a kutatási projektről, és amelyet a BBC, a Reuters, és az AP is megkapott háttéranyagként – szintén a meghívottak között szerepelt, így első kézből adhatunk tájékoztatást a padisah szigetvári emlékét kutató tudományos projekt legfrissebb felismerésiről.

Tavaly novemberben Ankarában írták alá azt a megállapodást, amelyben a török kormány több mint kétmillió euró támogatást biztosít Szigetvár oszmán emlékeinek a rekonstrukciójára, illetve Szulejmán nyomainak a kutatásához. Amegállapodást magyar részről Kolovics János szigetvári polgármester írta alá.

Tavaly novemberben Ankarában írták alá azt a megállapodást, amelyben a török kormány több mint kétmillió euró támogatást biztosít Szigetvár oszmán emlékeinek a rekonstrukciójára, illetve Szulejmán nyomainak a kutatásához. A megállapodást magyar részről Kolovics János szigetvári polgármester írta alá.

Közismert történelmi tény, hogy az Oszmán Birodalom legnagyobb és leghíresebb uralkodója, Nagy, vagy török előnevén „al Kanuni”, azaz Törvényhozó Szulejmán (1493 -1566) az utolsó hadjárata alatt, 1566. szeptember 6-án, Szigetvár ostroma közben hunyt el. Szintén történelmi tény, hogy az uralkodó halála után Szokollu Mehmed nagyvezír döntése alapján, a szultán halálát titokba tartották, a szívét és belső szerveit a tábor területén, a (nagy valószínűséggel) bebalzsamozott testet pedig 1566 végén Isztambulban temették el.(Nem sok  világtörténelmileg jelentős uralkodóról mondható el, hogy egyszerre két országban  lenne sírja!)

I. Szulejmán uralkodását az Oszmán Birodalom fénykorának tekintik. A padisah emlékét már a hódoltság korában is kultikus tisztelet övezte az iszlám világban.

I. Szulejmán uralkodását az Oszmán Birodalom fénykorának tekintik. A padisah emlékét már a hódoltság korában is kultikus tisztelet övezte az iszlám világban.

A kutatók előtt már korábban ismert volt a korabeli források alapján, hogy a szultán Hürremtől származó másodszülött fia, az őt a trónon II. Szelim néven követő uralkodó, a padisah szigetvári temetkezési helye fölé egy olyan díszes türbét emeltetett, amely a hódoltság idején a muszlim világ egyik legfontosabb zarándokhelyévé vált. A türbe túlélte a hódoltsági hadjáratokat, de 1692-ben egy kalmárszellemű császári számvevőtiszt saját szakállára lebontatta a nagy szultán síremlékét, és anyagát értékesítette… A korabeli források hiányossága és ellentmondásos értelmezése miatt, mind a mai napig  bizonytalan volt, hogy egyáltalán hol állhatott Szulejmán türbéje Szigetvár környékén? A 2013. szeptember 20-án megtartott tudományos konferencián, illetve az azt követő sajtótájékoztatón ismertetett legfrissebb eredmények sokkal közelebb hozzák a szultáni sírhely pontos lokalizációját.

A padisah testét Szigetvár alól Isztambulba vitték, és a kor híres építésze, a Szinán pasa által emelt díszes türbében helyezték örök nyugalomra. Valószínű, hogy a szultán szigetvári türbéje hasonló volt az isztambuli síremlékéhez.

A padisah testét Szigetvár alól Isztambulba vitték, és a kor híres építésze, a Szinán pasa által emelt díszes türbében helyezték örök nyugalomra. Valószínű, hogy a szultán szigetvári türbéje hasonló volt az isztambuli síremlékéhez.

A sajtótájékoztatón a nagy nemzetközi, illetve a török és magyar hírközlő szervek meghívott munkatársait a szigetvári Szulejmán kutatás eredményeiről, valamint a további tervekről dr. Pap Norbert professzor, a kutatócsoport vezetője, Kolovics János szigetvári polgármester, valamint Serdar Cam, a török kormányzati támogatásokat koordináló TIKA elnöke tájékoztatta. A tavaly novemberben, Ankarában megkötött megállapodás alapján, a török kormány összesen 2 millió 120 ezer euróval támogatja Szigetvár törökkori emlékeinek teljes körű rekonstrukcióját, beleértve a Szulejmán szultán sírhelyét kutató programot is.

A nagy érdeklődést kiváltó bejelentés helyszíne, a szigetvári önkormányzat.

A nagy érdeklődést kiváltó bejelentés helyszíne, a szigetvári önkormányzat.

A Szigetvári Önkormányzat megbízásából és a TIKA támogatásával 2013 januárjában kezdte meg a munkát dr. Pap Norbert professzor vezetésével az a magyar és török kutatókból álló multidiszciplináris kutatócsoport, amely egy eddig nem alkalmazott, forradalmian új, a régészeti és történeti kutatásokat geofizikai, és más természettudományos módszerekkel kiegészítő tájrekonstrukciós szisztéma segítségével fogott hozzá Szulejmán szigetvári türbéjének, valamint a kapcsolódó történeti mozzanatoknak a feltárásához. A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy Szigetvár közelében, annak a településnek a határában, amelyet ma is Turbéknak hívnak ( a község neve a türbe szóból származik) egy mindeddig teljesen ismeretlen, urbánus jegyeket mutató oszmán település maradványait találta meg a kutatócsoport.

Pap professzor 8középen) a szerző társaságában a turbéki barokk kápolna előtt. A hagyomány szerint a templom helyén állt egykor a padisah türbéje. A legfrisebb eredmények szerint azonban innen bő másfél kilométerre állhatott a szultáni síremlék.

Pap professzor (középen) a szerző társaságában a turbéki barokk kápolna előtt. A hagyomány szerint a templom helyén állt egykor a padisah türbéje. A legfrisebb eredmények szerint azonban innen bő másfél kilométerre állhatott a szultáni síremlék.

Dr. Pap Norbert professzor elmondta a sajtó képviselőinek, hogy a megtalált oszmán település unikális, mivel a hódoltsági területen a törökök nem építettek várost, ilyen párhuzam ismeretlen. Csak a szakrális és politikai célból emelt szultáni türbe indukálhatta ennek a merőben szokatlan településnek a létesítését. Az első kutató feltárások azt mutatják, hogy a  török település nem egy átlag hódoltsági kaszaba lehetett, erre utalnak ugyanis az előkerült luxuscikkek, kínai porcelán, perzsa fajansz, ezüstérmék stb. nyomai. A megtalált település összhangban áll azokkal a sajnos egyébként hiányos korabeli forrásokkal, amelyekből már korábban tudott volt, hogy a szultáni türbe körül – kiemelt kegyeleti súlya miatt -, számos létesítményt, így többek között dzsámit, derviskolostort, karavánszerájt, és a türbe állandó őrzésére hivatott katonaság/védőőrség számára laktanyát is emeltek. 

Szigetvár 1566-os ostroma egy 17. századi rézmetszeten. Csak nagyon kevés olyan korabeli árbrázolás maradt fenn, amely élethűen tüntetné fel Szigetvár egykori  környékét.

Szigetvár 1566-os ostroma egy 17. századi rézmetszeten. Csak nagyon kevés olyan korabeli árbrázolás maradt fenn, amely élethűen tüntetné fel Szigetvár egykori környékét.

Az oszmánkori település megtalálása nagyban előmozdítja a türbe végleges lokalizációját is, hiszen a korábbi, potenciálisan több ezernyi hektáros kutatási terület ezzel a felfedezéssel alig 20-30 hektárra redukálódott. A kutatócsoportnak a közelmúltban feltárt és eddig ismeretlen korabeli dokumentumok korszerű értelmezésével a Turbékhoz közeli zsibóti szőlőhegyen sikerült  megtalálnia az eredeti forrásokban is emlegetett, a türbe és az ahhoz kapcsolódó létesítményeket védő árokrendszert. Hamarosan megkezdődnek a türbe pontos lokalizációját célzó további kutatások.

Szulejmán napjainkban is "sztár", többek között az életéről szóló és most vetített török TV sorozatnak köszönhetően.

Szulejmán napjainkban is “sztár”, többek között az életéről szóló és most vetített török TV sorozatnak köszönhetően.

Serdar Cem úr, a TIKA elnöke diplomatikus választ adott arra a kérdésünkre, hogy a türbe lokalizációját követően tervezik-e emlékhely kialakítását, illetve Szulejmán türbéjének az újjáépítését. Serdar Cem elmondta, hogy először a jelenlegi kutatási projektet kell befejezni, de a török kormány nyitott az azt követő további fejlesztések támogatására

A projekt nyomán a már létező Török-Magyar Barátság Emlékpark mellé a jövőben új, grandiózus emlékhely épülhet.

A projekt nyomán a már létező Török-Magyar Barátság Emlékpark mellé a jövőben új, grandiózus emlékhely épülhet.

A szimpózium magyar és török házigazdái hangsúlyozták, hogy a török és a magyar történelemben is oly jelentős oszmán uralkodó emlékének közös feltárása és ápolása elmélyíti és minőségileg még magasabb szintre emeli az amúgy is kiváló, baráti török-magyar kapcsolatokat.

 (A Szulejmán projektről szóló, és a hazai sajtóban megjelent első átfogó anyag a The Explorer magazin 55. lapszámában olvasható el.)

Képek: Szatmári Zoltán, archív.