Bolygók együttállása volt a Betlehemi csillag?

A Biblia szerint egy rendkívül fényes csillag vezette a három királyt Betlehembe, amelyet iránytűként használtak Jézus születési helyszínének megtalálásához. A tudósokat évszázadok óta foglalkoztatja, hogy milyen égi esemény volt valójában a Betlehemi csilag.

David Hughes professzor,  a University of Sheffield asztronómusa 1970-ben publikálta először teóriáját. Hosszú éveken át tanulmányozta a bibliai történeteket Jézus születésével kapcsolatban és a különböző asztronómiai magyarázatokat. Hughes professzor magyarázata kapcsolódik Johannes Kepler elméletéhez. A német asztronómus elképzelése szerint a betlehemi csillag két bolygó, a Jupiter és a Szaturnusz együttállásából adódó jelenség volt. Hughes professzor szerint a babiloni időkben már fejlett csillagászati ismeretekkel rendelkeztek, melyeket a három királynak is ismerniük kellett. A csillagok, a bolygók és az üstökösök tanulmányozásával szinte pontosan le tudták írni a kozmikus eseményeket. Minden olyan jelenséget, amit nem tudtak tudományosan megmagyarázni, isteninek véltek. Mivel a Betlehemi csillag is ilyen volt, ezért különösen ritka égi tűneménynek kellett lennie. A professzor szerint nem is csak egy égi esemény feltűnéséről volt szó, és véleményét a bibliai történetekkel is alátámasztja. A csillag tündöklését többször is említi a három király története. A Biblia szerint miután megérkeztek Jeruzsálembe, Heródes királynak elmesélték útra kelésük történetét: a fényes csillag már saját hazájukban is felragyogott az égbolton, és Jeruzsálemig vezette őket. Amikor elhagyták a várost, a csillag mutatta tovább az utat egészen Betlehemig. Hughes szerint a két bolygó többszöri konjunkcióját lehetett megfigyelni nagyon rövid idő alatt ebben az időben. Ez szintén egyezik Kepler 17. századi felvetésével, aki egy szupernóva megjelenését is hozzákapcsolta a Jupiter és a Szaturnusz együttállásához. Kepler számításai szerint a ritka égi jelenségre a Halak csillagképben került sor. A Jupitert a királyok, a Szaturnuszt pedig a zsidók csillagának tartották, így azt gondolják, hogy a három király ebből egyenesen következtethetett arra, hogy megszületett a zsidók új királya.

Forrás: bbc.co.uk, wikipedia